Thuis in Wonen

 

THUIS in WONEN

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Jaarverslag Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam secretaris 2019


19 september 2019

De Huurdersraad heeft een roerig jaar 2018 achter de rug. Wat heeft 2018 ons tot op heden gebracht? Voorbeeld, de overlegvergadering van december 2018 stond geheel in het teken van elkaar uitleggen dat een goede samenwerking essentieel is voor de overleg- en vergadersfeer tussen Fien Wonen en de Huurdersraden. LEES MEER

 

Aanpak wooncrisis door Rijk onvoldoende


17 september 2019

De overheid heeft de sociale huursector systematisch uitgekleed en blijft daar na Prinsjesdag stug mee doorgaan. De aangekondigde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende om de wooncrisis aan te pakken, zegt de Woonbond. LEES MEER

 

Persbericht NIBUD

 

13 september 2019

 

Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem

Persbericht | 13 september 2019

Een kwart van de huurders in Nederland, ruim 800.000 huishoudens, betaalt zulke hoge woonlasten dat zij te weinig geld overhouden om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. LEES MEER

 

Persbericht van FIEN WONEN

 

13 september 2019

 

Feestelijke oplevering nieuwe Oranjebuurt

 

Boven-Hardinxveld - Samen met bewoners en andere belanghebbenden vierde woningcorporatie Fien Wonen vandaag de oplevering van de omvangrijke herstructurering van de Oranjebuurt in Hardinxveld-Giessendam. In totaal verving de corporatie 92 woningen uit de jaren ‘50 door 76 nieuwe woningen. LEES MEER 

 

Huurders betalen hoge prijs voor verkoop sociale woningen aan beleggers

 

30 augustus 2019

Dit moet u lezen, gelezen op FOLLOW the MONEY

 

ZONNETECHNIEK

 

30 augustus 2019


Door Leo Smit,
voorzitter van Huurders Belang Zederik (HBZ)

Steeds meer woningen van Fien Wonen worden voorzien van zonnepanelen (PV-installaties). De energielabels worden daardoor verbeterd om aan de duurzaamheidsopgaven te voldoen en het mooie voor ons als huidige huurders is dat er geen extra huurverhoging wordt berekend. En dat is redelijk uniek! LEES MEER

 

 

Uitnodiging Algemene Huurdersvergadering


Op donderdag 19 september 2019 organiseert Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam weer de Algemene Huurdersvergadering voor huurders uit Hardinxveld-Giessendam van Fien Wonen. U als huurder van Fien wonen kunt zich aanmelden via email. huurdersraad.post@gmail.com  LEES MEER

 

 

VERBIJSTEREND GEMEENTEBELEID

 

24 juli 2019

 

De Huurdersraad blijft zich verbazen over het verbijsterend slechte beleid voor de sociale huursector. 

We hebben het al eerder aangekaart, maar het blijft vechten tegen de bierkaaien, ofwel volledige desinteresse voor dit onderwerp in de Hardinxveldse politiek.

Alle plaatselijke politici hebben de mond vol met de slogan: “we zijn er voor alle bewoners”.

Helaas dit is de grootste misleiding die er gemaakt is en alleen éénmaal per 4 jaar uit de kast wordt gehaald tijdens verkiezingscampagnes.

Kijk alleen maar de naar recent aangenomen Lokale paragraaf Woonvisie. We hebben het al eerder geconstateerd, behoudens de PvdA, is er geen enkele interesse voor de sociale huursector. LEES MEER

 

 

SOCIALE HUURWONINGEN  

Sociale huurwoningen zijn vooral bedoeld voor personen die door wat voor omstandigheden geen eigen woning kunnen kopen. Of een te laag inkomen hebben.

Ondanks dat nog steeds wordt gedacht dat alleen “sociale huurwoningen” zwaar gesubsidieerd worden, willen wij stellen dat dit een verkeerd beeld is wat al jaren niet meer van toepassing is. Ook de koopsector ontvangt de nodige subsidies.  

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ziet graag dat er ook betaalbare woningen worden gebouwd in ons dorp. De door de overheid vaststelde maximale huurprijs voor een sociale huurwoning bedraagt € 710,68 euro per maand aan kale huur. LEES MEER 

 

 

Huurder in de kou

 

Bron "Het Kompas" Hardinxveld-Giessendam

door Ward den Besten

3 juli 2019 

H'VELD-G'DAM In het woonbeleid van Hardinxveld wordt de sociale huursector volledig genegeerd. Tot ,,die slotsom" komt Stichting Huurdersraad na het aanhoren van de raadsvergadering van donderdag. Daarin werd de Lokale Paragraaf Wonen vastgesteld, die een uitwerking is van de regionale Woonvisie van de Drechtsteden. LEES MEER

 

4 juli 2019

Reactie Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam op het boven artikel hierboven

Uit artikel van Het Kompas blijkt maar weer dat iedereen maar wat roept.
Bijvoorbeeld: De starters moeten naar de vrije huursector. Waar zijn deze woningen???

Fien mag ze niet bouwen en aannemers en projectontwikkelaars hebben geen trek in huurwoningen en kunnen starters maandbedragen boven de circa € 800,00 per maand betalen ????
Hoe onwetend kunnen politici denken. LEES MEER


Denk aan de heer Socrates (ca. 2.400 jaar geleden) - Onwetendheid is de bron van alle kwaad !!!!!!!! En wij zitten opgescheept met onbenullen.

 

 

Reactie Lokale paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam

1 juli 2019

HUURDERSRAAD VERBIJSTERD

 

De “Lokale paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam” is donderdag 27 juni 2019 door de gemeenteraad aangenomen.

Tijdens deze gemeenteraadsvergadering hebben wij met gekromde tenen moeten aanhoren dat de sociale huursector in Hardinxveld-Giessendam in de gemeentelijke besluitvorming volledig wordt genegeerd.

LEES MEER

 

 

Concept Lokale Paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam

 26 juni 2019

Geachte fractieleden,

Fien Wonen is enthousiast over de uitwerking van de lokale paragraaf in de woonvisie. Het geeft een helder beeld van de visie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op de toekomstige volkshuisvesting.

De ‘Lokale Paragraaf Wonen Gemeente Hardinxveld-Giessendam’ vormt een belangrijke bouwsteen van ons handelen als woningcorporatie. Op basis van deze visie brengen wij jaarlijks ons bod uit. Kortom de lokale paragraaf ligt aan de basis van de legitimiteit van het handelen van Fien Wonen. LEES MEER

 

 

Woningtekort sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam

 

2 mei 2019

 

Iedereen moet zeker zijn van een goede huurwoning. Maar een goede huurwoning is voor steedsurgent meer mensen onbereikbaar in het Hardinxveldse. De wachttijd voor een betaalbare huurwoning is al bijna onaanvaardbaar lang. Als er niets gebeurt, verdubbelt de wachttijd de komende vier jaar. De coalitie (T@B-SGP en CU) hebben alle beschikbare grond voor sociale woningbouw uitgegeven aan een consortitium van diverse bouwbedrijven. Zo komt dat Fien Wonen niet die huurwoningen kan bouwen, welke nodig zijn voor een soepele doorstroming, maar juist ook voor starters op de huurmarkt. Als we jongeren, LEES MEER

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld