Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Hoe kun je draaien als Politieke Partij

 

Akkoord over startersleningen


2 april 2013, OUD Nieuws (uit Het Kompas Hardinxveld-Giessendam)


H'VELD/G'DAM - De kogel is door de kerk.
In Het Debat/Besluit van donderdag 28 maart 2013 is de verordening voor startersleningen aangenomen door de PvdA, Cu, SGP en CDA. De VVD en de T@B stemden tegen. Deze fracties vinden dat de gemeente niet voor bankiertje moet spelen. De gemeente trekt 400.000 euro uit het positieve saldo van de jaarrekening en ook het Rijk trekt 400.000 euro uit. Het amendement dat werd ingediend door de coalitie om de verwervingskosten van maximaal 275.000 euro te verlagen tot 235.000 euro werd aangenomen met als tegenstemmers de VVD en de T@B.

Door Wil Sommeijer 
,,Het is een steuntje in de rug,'' vond wethouder Cor de Jong. ,,We willen op deze manier starters helpen starten. We beseffen dat niet alle problemen op de huizenmarkt hierdoor worden opgelost.'' De Jong prees de inzet van PvdA fractievoorzitter Niek Verkaik om de starterleningen op de kaart te zetten, daarbij geholpen door de coalitie.
Bernhard van Houwelingen (T@B) vond dat, gezien de steeds minder wordende speelruimte die de kleinere gemeenten krijgen, juist nu de gemeente niet voor bankiertje moeten spelen. ,,De gemeente moet niet helpen bij dit soort aankopen als mensen het niet met eigen financiële middelen voor elkaar krijgen. Het wordt bovendien een loterij, wie het eerst komt het eerst maalt.''

Alida de Jong-Ambachtsheer (VVD) vroeg zich af hoeveel starters er zijn en hoeveel problemen je er mee oplost. Cor van Vliet (CU) was daar stellig in. ,,Je lost er niet alles mee op, maar voor hen die met de starterslening wel een woning kunnen kopen, wordt het wel opgelost en die geven we graag een steuntje in de rug.'' Volgens Timon van Zessen (CDA) zijn eerst de banken aan zet en daarna de starterslening.

,,Het is een steun voor lokale jongeren en daarmee onze jongeren in eigen dorp te houden,'' aldus Niek Verkaik (PvdA). De SGP stemde bij monde van Jasper de Jong in met de verordening en met de verlaging.


Om voor een starterslening in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Zo is er een leeftijdsgrens van 35 jaar. De bijdrage is alleen bedoeld voor de koop van bestaande koopwoningen.

Zo zou de doorstroom worden gestimuleerd. De verkoop van huurwoningen en nieuwbouw zou die doorstroming teniet doen. Bovendien moet men minsten één jaar in de gemeente Hardinxveld-Giessendam woonachtig zijn.

Lees hier onder onze verbazing.


Mei 2022
 
VOORTSCHRIJDEND INZICHT 9 JAAR LATER ??

Hardinxveld-Giessendam eerste gemeente met KoopStart regeling
Dit is (nieuw) nieuws van de Gemeente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam is sinds donderdag 19 mei 2022 licentiehouder voor KoopStart. Hardinxveld-Giessendam is hiermee de allereerste gemeente in Nederland die met deze regeling gaat werken.
 "Bijzonder dat wij deze primeur hebben als klein dorp," aldus een trotste wethouder Trudy Baggerman van Wonen en Ruimtelijke ordening.

Uitgestelde betaling
Met de KoopStart regeling biedt de gemeente primair lokale starters de mogelijkheid om met een uitgestelde betaling een eerste huis te kopen. De officiële ondertekening vond op donderdag 19 mei plaats in het gemeentehuis. Wethouder Trudy Baggerman en Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat ondertekenden de licentie.

Pilot Pieter de Hoogh
De gemeente start met een pilot op de locatie Pieter de Hoogh. Het volledige plan bestaat uit 14 koopwoningen die allemaal met KoopStart worden ontwikkeld en verkocht. Vanaf het moment dat de woningen in de verkoop gaan, geldt gedurende 13 weken een voorrangsbeleid. Starters krijgen hierdoor als eerst de kans om een woning te kopen. De gemeente publiceerde in februari een artikel over de plannen. De start van de verkoop staat gepland in september 2022.

Reactie bestuur Huurdersraad.
Het is natuurlijk vreselijk jammer (stom) dat de T@B en de VVD toen tegen hebben gestemd, Nu doet de T@B alsof ze het geruite garen hebben uitgevonden. De VVD is niet meer actief in Hardinxveld-Giessendam, op sommige terreinen mist Hardinxveld die Partij wel. Laten we hopen dat het gedraai van de T@B nu wel over is, en meer aandacht besteed aan alle inwoners van ons dorp. want deze move hadden we niet zien aankomen.

Verstand komt met de tijd zullen we maar zeggen. Het is natuurlijk jammer dat CU en SGP niet hebben ingezien met wat voor Partij ze nu weer een termijn zijn ingegaan. Met de T@B in de coalitie krijg je grote onrust verschillen in ons prachtige dorp. We melden het nog maar eens, de wethouder waarmee we de Prestatieafspraken bespreken is ook van de T@B, en is horende doof voor de argumentatie van de Huurdersraad.

 

Woonbond: veel meer nodig om huren weer betaalbaar te maken


19 mei 2022

D
e plannen voor betaalbaarheid van Hugo de Jonge zijn enkele stapjes in de goede richting, maar doen te weinig om de betaalbaarheid echt voldoende te verbeteren, reageert de Woonbond op de vandaag gepresenteerde plannen van de volkshuisvestingsminister. De bond pleit voor een  huurbevriezing in 2023 en 2024, een garantie dat huurtoeslagontvangers er door de geplande stelselwijziging niet op achteruit gaan en wil dat meer woningen worden beschermd tegen woekerprijzen in de vrije sector. LEES MEER

Huurverhoging 2022

 

29 april 2022

 

Fien Wonen heeft de brieven voor de huurverhoging per 01-07-2022 verzonden.

De huurverhogingen bespreken wij elk jaar met de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders Belang Zederik. Ook dit jaar hebben zij ons hierover geadviseerd.

Wij vinden dit wel erg kort door de bocht. Het lijkt nu dat wij het volledig eens zijn met deze huurverhoging. Daarom is enig inzicht in het adviesproces belangrijk. LEES MEER

Fien Wonen en bijBram slaan handen ineen

Foto: Angeniet Berkers

 Persbericht: 25 april 2022

 Woningcorporatie Fien Wonen en zorgorganisatie bijBram hebben op woensdag 20 april de handen ineen geslagen en een samenwerkingscontract ondertekend. Dit gebeurde in de tuin bij het kantoor van bijBram in Ameide. In de samenwerking komen wonen en ondersteuning samen in een gezamenlijk doel: succesvol huren en wonen. 

Fien Wonen richt zich voornamelijk op het verhuren van woningen aan mensen met een lager inkomen. Hieronder vallen ook mensen met een zorgbehoefte. Een zorgbehoefte kan bestaan uit psychische hulp. bijBram is al jaren gespecialiseerd op dat gebied. bijBram biedt namelijk geïntegreerde ondersteuning in de vorm van dagbesteding, begeleiding en behandeling. 

In deze samenwerkingsovereenkomst worden huren en begeleiding aan elkaar gekoppeld. Directeur-bestuurder van Fien Wonen, Elisabeth ter Borg, geeft aan: “Het één kan niet zonder het ander. Door samenwerking worden mensen met een psychische zorgvraag makkelijker en sneller geholpen. Ook zijn het aantal contactmomenten fors verminderd vanwege de samensmelting van verhuur en zorg.” Fien Wonen verhuurt tijdelijk aan bijBram. En bijBram verhuurt tijdelijk aan de onderhuurder. Op die manier zijn de huurovereenkomst en zorgovereenkomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daardoor zijn acceptatie en ondersteuning van adviezen geborgd.  

De woningen die Fien Wonen aan bijBram verhuurt staan voornamelijk in Vijfheerenlanden. Deze gemeente ondertekend daarom ook het samenwerkingscontract en is nauw aangesloten. Verder verhuurt Fien Wonen in de toekomst ook enkele woningen in Hardinxveld-Giessendam aan bijBram.

 

Veel nieuwe regels voor jaarlijkse huurverhoging

31 maart 2022

Woonbond lanceert online check voor huurders

Bij ruim drie miljoen hurende huishoudens valt binnenkort de aanzegging van de huurverhoging weer op de mat. Er gelden dit jaar veel nieuwe regels voor de jaarlijkse huurverhoging.

Zo kunnen hogere middeninkomens in de sociale huursector een huurverhoging krijgen van wel 100 euro per maand, zijn AOW’ers en grote gezinnen niet langer uitgezonderd van die inkomensafhankelijke huurverhoging en geldt er voor het eerst een hogere huurverhoging voor huurwoningen met een relatief lage huur. LEES MEER

Belangrijk nieuws

 

20 maart 2022

Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?
 

Ik heb gehoord dat het mogelijk is om een energietoeslag aan te vragen bij de gemeente. Hoe weet ik of ik hiervoor in aanmerking kom? En moet ik dit zelf aanvragen?

Mensen maken zich grote zorgen over hun energierekening.  LEES MEER

Woonbond wil aanpak energiearmoede onder huurders 

12 maart 2022

De Woonbond krijgt honderden schrijnende verhalen binnen van huurders die in de knel zitten door de hoge energierekening. Huurders zitten in de kou of betalen een fors deel van hun inkomen aan de huur en energielasten. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde analyse van meldingen uit het ‘Meldpunt Energiealarm’ van de bond. De huizen van de huurders die een melding hebben gedaan zijn meestal slecht geïsoleerde huurwoningen. Daardoor zijn melders gemiddeld 40% van hun inkomen kwijt aan huur en energielasten. LEES MEER

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

maakt zich zorgen over te weinig sociale huurwoningen in het dorp

 

28 februari 2022

Algemeen Dagblad editie Rivierenland

 Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam maakt zich zorgen over te weinig sociale huurwoningen in het dorp.

Huurdersraad luidt noodklok over gebrek aan sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam

De Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam luidt de noodklok over het grote tekort aan sociale huurwoningen in het dorp. ,,Een grote bevolkingsgroep wordt door besluiten van burgemeester, wethouders en de gemeenteraad buitenspel gezet”, zegt voorzitter Rien Stek. ,,En het einde is niet in zicht.” LEES MEER

 

HUURDERSRAADSPRAAT GROTE BEZORGHEID OVER DE SOCIALE HUURSECTOR IN HARDINXVELD-GIESSENDAM 2022

23 februari 2022

Langzaam maar zeker nadert de datum 16 maart 2022. De dag dat er weer gemeenteraadsverkiezingen gaan plaatsvinden, ook in Hardinxveld-Giessendam. De inhoud van de partijprogramma’s zijn inmiddels grotendeels bekend en ook wordt er uiteraard weer met allerlei slogans gestrooid over hoe goed iedere partij het wel gedaan heeft de afgelopen 4 jaar en hoe men het de komende 4 jaar ook weer zal gaan doen in het belang van de bevolking. Wat dan steeds bij iedere partij weer terugkomt is de slogan “wij zijn er voor alle bewoners” LEES MEER

 

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wil betaalbare woningen

 

Even het geheugen opfrissen, onderstaand artikel is van 7 mei 2018

De Huurdersraad in Hardinxveld-Giessendam wil dat in het dorp meer betaalbare woningen worden gebouwd, zowel huur- als koopwoningen.

 Kees Tanis 07-05-18, Algemeen Dagblad

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam die willen starten in een betaalbare woning, komen niet of nauwelijks aan de bak, zo stelt de Huurdersraad. ,,Door meer in te spelen op de behoefte, komt er een betere doorstroming.

'' Nu de bouw van betaalbare koopwoningen niet meer als taak wordt gezien voor woningcorporaties, moet naar de mening van de Huurdersraad de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen.,

,,Het lijkt de gemeente alleen maar om dure huizen te gaan, waar een hoge grondopbrengst bepalend is.

De Huurdersraad zou graag zien dat starters in aanmerking komen voor een woning met een sociale huurprijs tussen de 550 en 600 euro. ,,Nu de prijzen van koopwoningen de pan uit rijzen, raakt de markt op slot en komen huurders en woningzoekers in de problemen.'' Om corporatie Fien Wonen en de markt te steunen, moet de gemeente als het aan de Huurdersraad ligt, meer grond tegen een redelijke prijs beschikbaar stellen.

Enquête verkiezingen gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam 2022

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is de onafhankelijke huurdersorganisatie van Fien Wonen wat betreft de sociale volkshuisvesting in Hardinxveld-Giessendam en ook zelfstandige gesprekspartner met de gemeente


De gemeente Hardinxveld-Giessendam houdt 16 maart 2022 haar verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarvoor heeft iedere partij een verkiezingsprogramma gemaakt waarin zij hun plannen presenteren voor de komende jaren.

Wij hebben daarvoor een informatiepagina gemaakt waarin we de verkiezingsprogramma's van de partijen hebben bekeken over het onderwerp “wonen“: Klik hier om ze te kunnen lezen.

De deelnemende partijen zijn in alfabetische volgorde:

Zo hebben we alles op een rijtjegezet per politieke partij

• CDA • ChristenUnie • D66 • PvdA • SGP • T@B

Klik op bovenstaande link voor meer info van de partijen over “wonen”.


Het is handig dat je eerst deze pagina bezoekt voordat je onze onderstaande vragen beantwoord.

Klik hier voor de Enquête (stopgezet op 12 maart 2022)


De huurdersraad wil graag jouw mening vernemen zodat de juiste adviezen kunnen geven. Met deze anonieme enquête willen wij graag van je vernemen wat je belangrijk vindt. Dit is echte huurdersparticipatie. We hopen dat je even de tijd neemt en de vragen wilt beantwoorden. Dan kunnen wij als huurdersorganisaties beter voor jouw belangen opkomen. Jouw gegevens worden nergens gedeeld en aan niemand buiten Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ter beschikking gesteld.
Dank voor je medewerking!!

De vragen zijn mede opgesteld door de Woonbond en zijn verdeeld in een aantal blokken:
- Algemene informatie
- Beschikbaarheid
- Doorstroming
- Betaalbaarheid
- Kwaliteit & verduurzaming
- Wonen met zorg
- Leefbaarheid

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

 

7 februari 2022

Op woensdag 16 maart 2022 van 07.30 tot 21.00 uur worden de verkiezingen voor de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam en andere gemeenten gehouden.Met deze pagina willen wij je informeren wat er te kiezen valt over het onderwerp “wonen“.

Veel mensen denken dat het geen nut heeft om te stemmen. Toch is dat niet waar: het maakt wel degelijk uit op welke partij je stemt. Er zijn vele redenen om op een bepaalde partij te stemmen, zoals religieuze of maatschappelijke redenen. Wij als huurdersorganisaties beperken ons op beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale huurwoningen.

De meeste politieke partijen in Hardinxveld-Giessendam zijn ook landelijk actief. DeStemmen 16 maart 2022 landelijke standpunten kunnen echt heel anders zijn dan de lokale standpunten. Iedere gemeente is immers anders. In de ene gemeente is bijvoorbeeld meer woningnood dan de andere. Ook de wachttijd op een sociale huurwoning kan zeer sterk per gemeente verschillen.

Daarom zal het verkiezingsprogramma van een landelijke politieke partij inhoudelijk wat verschillen van een lokale partij. In het verkiezingsprogramma laat een partij zien wat hun plannen zijn voor ons dorp de komende jaren. Het is daarom raadzaam om zo’n programma te lezen voordat je op een lokale partij gaat stemmen. Velen kiezen op een persoon. Het is beter om ook de inhoud het verkiezingsprogramma te betrekken in uw keuze voor een partij.

We bekeken daarbij of er voldoende raakvlakken zijn met de prestatieafspraken. Dit zijn afspraken die de huurdersorganisaties jaarlijks met de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de woningcorporaties maken. Eén van onze speerpunten bij het maken van de prestatieafspraken zijn dat bij ieder nieuwbouwproject van meer van 10 woningen tenminste 30% van deze woningen sociale (huur)woningen zijn.

Helaas hebben wij de prestatieafspraken niet kunnen tekenen, omdat het huidige college geen inspanningen kan of wil doen en daardoor een hele grote groep mensen in de kou laat staan.

Het is voor de sociale volkshuisvesting belangrijk dat we voldoende van de uitgangspunten in de prestatieafspraken terug vinden in de verkiezingsprogramma’s!! Je kan dit zelf checken in de onderstaande verkiezingsprogramma’s. 

 

De deelnemende partijen zijn in alfabetische volgorde:

Zo hebben we alles op een rijtjegezet per politieke partij

• CDA • ChristenUnie • D66 • PvdA • SGP • T@B

Klik op bovenstaande link voor meer info van de partijen over “wonen”.

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld