Thuis in Wonen

 

THUIS in WONEN

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Meer corporaties met verhuisregeling ouderen


9 januari 2019 

Steeds meer woningcorporaties in de regio Haarlem sluiten zich aan bij de verhuisregeling ‘Ouder wonen en prettig wonen’. Die is bedoeld om senioren in een grote corporatiewoning met een trap, te laten verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse woning. LEES MEER 

 

Het is ons te veel de Politiek
in zijn slechtste vorm

 

4 januari 2019

Hardinxveld-Giessendam - Eind oktober jl. heeft Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam vragen gesteld aan alle 5 politieke partijen in Hardinxveld-Giessendam met het verzoek hierop te reageren en zo mogelijk een gesprek met ons om e.a. mondeling toe te lichten en om te weten te komen hoe de politiek Hardinxveld-Giessendam denkt over de vraagstukken huurwoningen in de sociale sector en over duurzaamheid. LEES MEER

 

NIEUWS van onze werkgroep Wonen 

Nieuwsbrief december 2018

 

Inkomensgrens sociale huursector kan omhoog

Uitspraak Europees Hof: Inkomensgrens sociale huursector kan omhoog

Nadat commerciële verhuurders jarenlang in Brussel geklaagd hadden over het ongelijke speelveld vanwege de staatssteun aan corporaties, was het uiteindelijk de minister van volkshuisvesting die in Brussel een veel te lage inkomens­grens voor de sociale huursector afsprak. LEES MEER

 

Iedereen moet goed kunnen wonen in Hardinxveld

8 december 2018 

Hardinxveld-Giessendam - Wethouder Trudy Baggerman, voorzitter van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam Rien Stek en directeur-bestuurder van Fien Wonen Elisabeth ter Borg ondertekenden vrijdag 7 december de Prestatieafspraken 2019 - 2023.
LEES MEER

 

Het "OOG" wil ook wat 

28 oktober 2018

Vragen aan de politiek in Hardinxveld-Giessendam
 

SOCIALE HUURWONINGEN  

Sociale huurwoningen zijn vooral bedoeld voor personen die door wat voor omstandigheden geen eigen woning kunnen kopen. Of een te laag inkomen hebben.

Ondanks dat nog steeds wordt gedacht dat alleen “sociale huurwoningen” zwaar gesubsidieerd worden, willen wij stellen dat dit een verkeerd beeld is wat al jaren niet meer van toepassing is. Ook de koopsector ontvangt de nodige subsidies.  

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam ziet graag dat er ook betaalbare woningen worden gebouwd in ons dorp. De door de overheid vaststelde maximale huurprijs voor een sociale huurwoning bedraagt € 710,68 euro per maand aan kale huur. LEES MEER 

 

Doelgroep Sociale Huurders

17 november 2018

Onderwerp besproken tijdens Regionale Woonbondvergadering


Één van de aanwezige bezoekers vond dit stukje op internet, de verbazing er over was groot.
Is dit het hokje waar huurders worden ingeplaatst? Hoewel er een soort van realiteit in voorkomt, is het verbazendwekkend hoe denigrerend over huurders wordt geschreven en gedacht.

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zou graag uw mening hierover willen horen. Geef uw mening via ons e-mailadres door. www.huurdersraad.post@gmail.com

Doelgroep Sociale Huurders

Sociale huurders zijn alleenstaand of stellen van middelbare leeftijd en hebben het niet breed. Doordat een deel niet meer of alleen parttime werkt, moeten ze de eindjes aan elkaar zien te knopen met een minimumbudget. Ze doen regelmatig een rondje met de hond of kijken televisie. Deze groep vind je in de eenvoudige huurwoningen in de goedkopere randgemeenten van de middelgrote steden, zoals Zoetermeer, Westervoort, Vlaardingen of Capelle aan den IJssel. LEES MEER 

 

Provinciale vergadering Zuid-Holland Woonbond 

17 november 2018

We bespreken de o.a. de volgende punten.
- Woningmarktvisie Lees meer
- Sociaal Huurakkoord Lees meer

Bijeenkomst Woonbond

En wat we verder belangrijk vonden om aandacht voor te vragen,

 

KLANTENPANEL 

26 juni 2018

Een manier om te vernemen wat klanten van een organisatie vinden is goed luisteren. Fien Wonen organiseerde 26-06-2018 een klantenpanel. Een gezelschap van 12 huurders uit Hardinxveld-Giessendam en Zederik was uitgenodigd, zo ook Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders en Bewoners belang Zederik om vrijuit te praten wat hun beleving is met Fien Wonen. Ieder onderwerp was bespreekbaar. LEES MEER

 

 

Nieuws van onze werkgroep wonen

Nieuwsbrief oktober 2018


Petitie Behoud het Huurrecht 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het plan van sommige corporaties om de huurbescherming verder om zeep te helpen. En over een aantal andere corporaties en ook een aantal huurdersorganisaties die publiekelijk afstand nemen van deze plannen. 

Het verzet breidt zich uit en wij helpen daar graag aan mee. Via www.petities.nl kan iedereen in Nederland de petitie Behoud het Huurrecht ondertekenen. LEES MEER

 

De Tweede Kamer heeft half september ingestemd met een aanpassing van de de regels voor de huurtoeslag.

 

Door de verandering gaat het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen (de basishuur) vanaf 2019 sneller stijgen. Tot nu toe was die stijging gekoppeld aan de stijging van het bijstandsinkomen of aan de gemiddelde huurstijging. de basishuur werd dan verhoogd met het laagste percentage van de twee. LEES MEER

 

Nieuws van onze werkgroep wonen

Nieuwsbrief september 2018

 

Tweespalt in corporatieland

Afgelopen zomer hebben 23 corporaties, waaronder 5 Amsterdamse, aan Minister Ollongren een Manifest Passend Wonen aangeboden. Daarin stellen zij een fundamentele stelselwijziging voor, die weinig heel laat van de rechtszekerheid voor huurders. In de kern is het plan om van een sociale huurwoning een voorziening te maken, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de daklozenopvang of een blijf-van-mijn-lijfhuis.

Een aantal kleinere corporaties uit de kop van Noord-Holland en uit Utrecht is dit in het verkeerde keelgat geschoten. Zij hebben gereageerd met het Pleidooi “Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis.” LEES MEER

 

Verslag secretaris 2017 - 2018

Omdat het altijd beter kan, is dat zo?

Jaarverslag 2017-2018 van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam.

Het bestuur denkt dat het afgelopen jaar een flink aantal zaken is afgerond. Een aantal van deze onderwerpen komt verderop in het verslag uitgebreid aan de orde.  Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam heeft zich het afgelopen jaar zoveel als mogelijk ingezet voor onze achterban. Komende tijd meer huurders bij ons werk betrekken. LEES MEER

Gratis zonnepanelen ruim 300 huurders Fien Wonen

Persbericht Fien Wonen, 25-09-2018

Fien Wonen gaat dit jaar kosteloos zonnepanelen aanbrengen op ruim 300 woningen. De besparing die hierdoor op het energieverbruik wordt gerealiseerd, komt volledig ten goede van de huurders. Zo werkt Fien Wonen aan betaalbaarheid en duurzaamheid. LEES MEER

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld