Thuis in Wonen

 

Houd huren Betaalbaar

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

 

Doelgroep Sociale Huurders

17 november 2018

Onderwerp besproken tijdens Regionale Woonbondvergadering


Één van de aanwezige bezoekers vond dit stukje op internet, de verbazing er over was groot.
Is dit het hokje waar huurders worden ingeplaatst? Hoewel er een soort van realiteit in voorkomt, is het verbazendwekkend hoe denigrerend over huurders wordt geschreven en gedacht.

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zou graag uw mening hierover willen horen. Geef uw mening via ons e-mailadres door. www.huurdersraad.post@gmail.com

Doelgroep Sociale Huurders

Sociale huurders zijn alleenstaand of stellen van middelbare leeftijd en hebben het niet breed. Doordat een deel niet meer of alleen parttime werkt, moeten ze de eindjes aan elkaar zien te knopen met een minimumbudget. Ze doen regelmatig een rondje met de hond of kijken televisie. Deze groep vind je in de eenvoudige huurwoningen in de goedkopere randgemeenten van de middelgrote steden, zoals Zoetermeer, Westervoort, Vlaardingen of Capelle aan den IJssel. LEES MEER

 

 

Provinciale vergadering Zuid-Holland Woonbond 

17 november 2018

We bespreken de o.a. de volgende punten.
- Woningmarktvisie Lees meer
- Sociaal Huurakkoord Lees meer

Bijeenkomst Woonbond

En wat we verder belangrijk vonden om aandacht voor te vragen,stikkersplakken

 

KLANTENPANEL 

26 juni 2018

Een manier om te vernemen wat klanten van een organisatie vinden is goed luisteren. Fien Wonen organiseerde 26-06-2018 een klantenpanel. Een gezelschap van 12 huurders uit Hardinxveld-Giessendam en Zederik was uitgenodigd, zo ook Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders en Bewoners belang Zederik om vrijuit te praten wat hun beleving is met Fien Wonen. Ieder onderwerp was bespreekbaar. LEES MEER

 

 

Persbericht Fien Wonen

Fien Wonen onderzoekt transformatie kantoorpand

22 okrober 2018

Fien Wonen start een tweedelig onderzoek naar de transformatie van haar kantoorpand aan de Rijnstraat inHardinxveld-Giessendam. Het onderzoek naar het bouwtechnisch herstel van het kantoorpand is met de architect en constructeur al in gang gezet. Tegelijkertijd onderzoekt Fien Wonen of zijzelf op de begane grond van het pand haar kantoor kan herinrichten. “Op de 1e en 2e verdieping wil Fien graag een speciale doelgroep huisvesten”, aldus directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg.” LEES MEER

 

 

Nieuws van onze werkgroep wonen

Nieuwsbrief oktober 2018


Petitie Behoud het Huurrecht 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het plan van sommige corporaties om de huurbescherming verder om zeep te helpen. En over een aantal andere corporaties en ook een aantal huurdersorganisaties die publiekelijk afstand nemen van deze plannen. 

Het verzet breidt zich uit en wij helpen daar graag aan mee. Via www.petities.nl kan iedereen in Nederland de petitie Behoud het Huurrecht ondertekenen. LEES MEER

 

De Tweede Kamer heeft half september ingestemd met een aanpassing van de de regels voor de huurtoeslag.

 

Door de verandering gaat het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen (de basishuur) vanaf 2019 sneller stijgen. Tot nu toe was die stijging gekoppeld aan de stijging van het bijstandsinkomen of aan de gemiddelde huurstijging. de basishuur werd dan verhoogd met het laagste percentage van de twee. LEES MEER

 

Nieuws van onze werkgroep wonen

Nieuwsbrief september 2018

 

Tweespalt in corporatieland

Afgelopen zomer hebben 23 corporaties, waaronder 5 Amsterdamse, aan Minister Ollongren een Manifest Passend Wonen aangeboden. Daarin stellen zij een fundamentele stelselwijziging voor, die weinig heel laat van de rechtszekerheid voor huurders. In de kern is het plan om van een sociale huurwoning een voorziening te maken, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de daklozenopvang of een blijf-van-mijn-lijfhuis.

Een aantal kleinere corporaties uit de kop van Noord-Holland en uit Utrecht is dit in het verkeerde keelgat geschoten. Zij hebben gereageerd met het Pleidooi “Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis.” LEES MEER

 

Huurders met lage inkomsten zien energiekosten fors stijgen

28 september2018

De energieprijzen gaan de komende tijd omhoog, terwijl de energierekeningen van vele huurders nu al erg hoog zijn. Voor huurders verwacht de Woonbond in 2019 een stijging van de energierekening van gemiddeld €127.Op de lange termijn (tot 2050) loopt het effect van het klimaatbeleid op. Dat raakt lagere inkomens, vaak huurders, veel harder dan hogere inkomens. Volgens onderzoek van CE Delft kunnen huishoudens met een laag inkomen uiteindelijk meer dan 17% van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid. LEES MEER


Verslag secretaris 2017 - 2018

Omdat het altijd beter kan, is dat zo?

Jaarverslag 2017-2018 van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam.

Het bestuur denkt dat het afgelopen jaar een flink aantal zaken is afgerond. Een aantal van deze onderwerpen komt verderop in het verslag uitgebreid aan de orde.  Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam heeft zich het afgelopen jaar zoveel als mogelijk ingezet voor onze achterban. Komende tijd meer huurders bij ons werk betrekken. LEES MEER

Gratis zonnepanelen ruim 300 huurders Fien Wonen

Persbericht Fien Wonen, 25-09-2018

Fien Wonen gaat dit jaar kosteloos zonnepanelen aanbrengen op ruim 300 woningen. De besparing die hierdoor op het energieverbruik wordt gerealiseerd, komt volledig ten goede van de huurders. Zo werkt Fien Wonen aan betaalbaarheid en duurzaamheid. LEES MEER

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld